قیمت طلا | قیمت طلا امروز | جزئیات قیمت طلا | قیمت طلا امروز چند شد؟

قیمت طلا امروز یکشنبه 25 دی ماه 1401 | جزئیات آخرین تغییرات قیمت طلا

قیمت طلا امروز یکشنبه 25 دی 1401 هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۹۳۱,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۸۰۰۰ تومان افزایش، ۸,۳۶۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۹۲۱ معامله شد.

قیمت طلا امروز یکشنبه 25 دی ماه 1401 | جزئیات آخرین تغییرات قیمت طلا

قیمت طلا روزهای پر افت و خیزی دارد. قیمت طلا افزایش زیادی داشت .دلیل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه نوسان نرخ ارز می باشد چون تقاضا در بازار روال عادی دارد و انس جهانی طلا هم تغییر خاصی نداشته است. طی روزهای اخیر بازار طلا با موجی از افزایش قیمت‌ها روبرو بوده و قیمت طلا و سکه به شدت رشد کرده است. این روند چشم‌اندازی از سودآوری را برای سرمایه‌های خرد و پول‌های سرگردان ترسیم کرده و مردم را به سمت بازار طلا و سکه کشانده است.

قیمت طلا امروز یکشنبه 25 دی 1401

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۶۸۰۰ تومان افزایش، ۱,۹۳۱,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۸۰۰۰ تومان افزایش، ۸,۳۶۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۹۲۱ معامله شد.

قیمت طلاسکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۶۰۰۰ تومان افزایش، ۲۱,۲۵۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.نیم سکه با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱,۹۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و نهصد و چهارده هزار و ششصد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۸۶ درصدی به ۱,۹۳۱,۴۰۰ (یک میلیون و نهصد و سی و یک هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت مثقال طلا 18 عیار

امروز هر مثقال طلا 18 عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر مثقال طلا 18 عیار که روز قبل تا ۸,۲۹۳,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و نود و سه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۸,۳۶۱,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد و شصت و یک هزار) تومان رسید.

قیمت اونس طلا

روز قبل هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۹۱۶ (یک هزار و نهصد و شانزده ) رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۱,۹۲۱ (یک هزار و نهصد و بیست و یک ) رسید.

منبع: اقتصاد

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار