تعبیر خواب| تعبیر خواب واقعی| تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب خندیدن از نگاه امام صادق | خندیدن در خواب نشانه مرگ است؟

خنده در عالم بیداری به اصطلاح درمان هر دردی است اما در عالم خواب تعابیر مختلفی دارد.

تعبیر خواب خندیدن از نگاه امام صادق | خندیدن در خواب نشانه مرگ است؟

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

همه ما در زمان شادی می‌خندیم و به اصطلاح خنده بر هر درد بی‌درمان دواست، اما برخی از افراد در عالم خواب نیز لب‌های خندان دوستان و اقوامشان را می‌بینند. بعضی از افراد نیز در عالم خواب می‌خندند که  این خواب‌ها تعابیر مختلفی دارند.

تعبیر خواب خندیدن چیست؟

به روایت امام صادق (ع) تعبیر خواب قهقهه، غم و اندوه و مصیبت و تعجب و حیرت از قضا و قدر و امور الهی است.

ایشان فرموده‌اند: اگر (در خواب) ببینی بعد از گریه شروع کردی به خندیدن، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی؛ و اگر در خواب خودت را شاد و خوشحال ببینی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

از منظر امام صادق (ع) اگر خواب دیدی نوزادی از اقوام خودت می‌خندد و یا لبخند روی لبانش جاری ست به این نشانه است که در مدت زمان کوتاهی بواسطه تلاش و پشتکار خودت خداوند به رزق و روزی ات برکت می‌دهد.

دانیال نبی (ع) فرموده‌اند: چنان چه ببینی مرده‌ای از خویشان خودت بدون دلیل می خندد به این علامت است که زندگی بر شما تلخ و سخت خواهد شد.

از نظر جابر مغربی خنده و خوشحالی در رویای مردان به نشانه‌ این باشد که بخاطر گرفتاری خانواده اش و یا همسرش چند روزی را پکر و غمگین می‌شود.

او گفته است خنده و شادی برای زنان و دختران مجرد یا متاهل به نشانه‌ی غم، گریه و رنج بخاطر مشکلات و یا گرفتاری هایی است که برای فرزندشان پیش می آید.

ابن سیرین هم گفته است تعبیر خواب خنده غم و اندوه است. اگر ببینی با قهقهه و صدای بلند می‌خندی، یـعـنـی اندوه و ناراحتی تو بیشتر می‌شود.و اگر ببینی با صدای آهسته‌تری میخندی، یـعـنـی دچار غم و اندوه کمتری نسبت به خندۀ بلند خواهی شد

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار