تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی چیست؟ | تعبیر خواب تشنگی و سیرآبی از نگاه دو معبر بزرگ

اگر کسی در خواب دید که تشنه است، خواسته ای دارد که برآورده نشده. اگر به آب زلالی دست پیدا کرد و رفع تشنگی کرد، خواسته اش برآورده می شود.

تعبیر خواب تشنگی چیست؟ | تعبیر خواب تشنگی و سیرآبی از نگاه دو معبر بزرگ

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

تعبیر خواب تشنگی چیست؟

اگر کسی در خواب دید که تشنه است، خواسته ای دارد که برآورده نشده. اگر به آب زلالی دست پیدا کرد و رفع تشنگی کرد، خواسته اش برآورده می شود.

اگر در ظرفی که آب می نوشید خاشاک دید، رسیدن به خواسته اش طولانی تر خواهد شد. اگر بیماری که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببیند تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش می کند، سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید.

محمد ابن سیرین می گوید: سیرآبی در خواب، بهتر از تشنگی است. اگر ببیند به غایت تشنه است و آب نمی یافت، دلیل که رنجی و زحمتی به او رسد. اگر ببیند تشنه است و آب نمی یافت اما کسی به او آب تمیز داد و او بخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.

جابر مغربی می گوید: تشنگی درخواب فساد در دین است. اگر ببیند در حالی که تشنه است، آب یافت و بخورد، دلیل که گناهی می کند و سرانجام توبه می کند و مصلح و پارسا خواهد شد.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار