تعبیر خواب| تعبیر خواب واقعی| تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت چیست؟ | تعبیر خواب بهشت رفتن خودم و دیگران

گاهی پیش آمده در خواب خودمان دیده‌ایم یا از دیگران شنیده‌ایم که در بهشت بوده‌ایم. تعبیر خواب حضور در بهشت چیست؟

تعبیر خواب بهشت چیست؟ | تعبیر خواب بهشت رفتن خودم و دیگران

تعبیر خواب از چندین قرون قبل رواج داشته است. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

تعبیر خواب بهشت چیست؟

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است.

زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوییم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند.

این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد. به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است.

پس وقتی در خواب احساس کردیم جایی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم.

ac-image-hw16667098583M

تعبیر خواب «بهشت» برای من چیست؟

اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید. از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید.

اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهایی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهایی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید.

اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید.

اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست.

اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید. به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار