تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب بیماری

تعبیر خواب بیماری چیست؟ | تعبیر خواب بیماری از نگاه امام صادق، ابن سیرین و مطیعی تهرانی

دیدن خواب بیماری ممکن است به شما چیزی یا کاری را هشدار دهد.

تعبیر خواب بیماری چیست؟ | تعبیر خواب بیماری از نگاه امام صادق، ابن سیرین و مطیعی تهرانی

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

در بعضی اوقات دیدن این خواب ها، بستگی به استرس و نگرانی شما در بیداری راجع به آن مریضی و درد می باشد، مثلا فردی استرس و نگرانی درباره ی مریضی کرونا را دارد و چون به آن فکر زیاد می کند، هنگام خواب می بینید که به آن بیماری دچار شده است.

اما در برخی اوقات دیدن چنین خواب هایی ممکن است تعبیری داشته باشد که به شما چیزی یا کاری را هشدار می دهد.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر در ارتباط با دیدن بیماری (مریضی) در خواب می‌گوید: اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساس خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشد، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می‌کنند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس‌ها و افسردگی نیز می‌توانند به صورت بیماری به تصویر کشیده شوند.

 

گهگاه بیماری در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می‌کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می‌دهد.

جابر مغربی:

تعبیر دیدن بیماری‌های گوناگون در خواب این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:​

تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف پادشاه (در زمان حال می‌توان پادشاه را به حکومت تعبیر کرد) یا زن خودت است.

ابن سیرین:

اگر ببینی بیمار هستی، در دین و ایمان، دچار گمراهی و فساد می‌شوی و با دوروئی با مردم صحبت می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آن سال از دنیا می‌روی.

امام صادق (ع):

اگر ببینی بیمار شده‌ای و از بیماری خودت ناله می‌کنی، از غم و غصه در امان می‌مانی.

اگر ببینی با وجود بیماری، قانع و راضی و شکرگزار هستی، تعبیرش صحت و نیکی است.

منوچهر مطیعی تهرانی:

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.

اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد؛ اما اگر ببیند حرف می‌زند بیمار می‌شود و زود شفا می‌یابد.

اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار