تجاوز| تجاوز به دختر| تجاوز به زن

بازداشت پسر نوجوان به اتهام تجاوز | دختر مدرسه ای تجاوز را فاش کرد

ماهان پسری17 ساله است که با دختری نوجوان رابطه داشته و حالا دختر و خانواده‌اش از آرمان شکایت کرده‌اند.

بازداشت پسر نوجوان به اتهام تجاوز | دختر مدرسه ای تجاوز را فاش کرد

تجاوز عملی غیر انسانی است که توسط یک فرد علیه فرد دیگری صورت می گیرد و می تواند به صورت فیزیکی، کلامی یا... باشد. تجاوز جنسی به معنای نزدیکی با یک فرد بدون اجازه و رضایت اوست. حکم تجاوز جنسی به زن در ایران اعدام است. در ادامه خبری درباره ادعای تجاوز پسر نوجوان به دختری کوچکتر از خودش را می خوانید.

ماهان پسری17 ساله است که با دختری نوجوان رابطه داشته و حالا دختر و خانواده‌اش از آرمان شکایت کرده‌اند. این پسر نوجوان درباره آنچه اتفاق افتاده است برای سایت جنایی می‌گوید.

*سن و سال کمی‌ داری چرا بازداشت شدی؟

من با ملینا دوست بودم و با هم رابطه داشتیم اما او از ترس خانواده‌اش شکایت کرده است.

*مگر چه کرده‌ای که شکایت کرده است؟

مدعی شده من به او تعرض کردم ولی دروغ می‌گوید.

*رابطه‌ای بین شما نبود؟

رابطه خاصی نبود. تعرض هم نکردم. رابطه ما به خواست خود او بود.

*اگر خودش خواست چرا شکایت کرده است؟

چون ترسیده و می‌داند پدر و مادرش اذیتش می‌کنند.

*توضیح بده چطور آشنا شدید؟

در یک پارتی آشنا شدیم من یک تولد دعوت شدم تولد خواهر دوستم بود. ملینا هم دوست خواهر دوستم بود آنجا با هم آشنا شدیم و از آن به بعد رابطه ما شروع شد.

*این رابطه چه مدتی طول کشید؟

نزدیک به یک سال بود با هم دوست بودیم.

*از روز حادثه بگو.

به باغی دعوت بودیم یکی از دوستانمان در آنجا پارتی گرفته بود. من هم به ملینا گفتم بیا با هم برویم قرار بود شب را هم بمانیم اما ملینا می‌گوید من تعرض کردم. او دروغ می‌گوید.

*می‌توانی ثابت کنی دروغ می‌گوید؟

همه شاهد هستند که دعوا و درگیری بین من و ملینا نبود؛ اما چون بچه مدرسه‌ای است خانواده‌اش شکایت کرده‌اند.

*به هر حال باید رضایت بگیری.

مادرم سعی می‌کند رضایت بگیرد اما نمی‌دانم موفق می‌شود یا نه. اما من تجاوز نکردم.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار