استخاره با قرآن

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین هر ماه | استخاره با قرآن کریم با معنی و تفسیر کامل

بسیاری از علما معتقدند که برای استخاره گرفتن هیچ کسی بهتر از خود شخص نیست و بهتر است که خودتان دست به کار شوید و با رعایت آداب استخاره و خواندن دعای قبل از آن قرآن را باز کنید.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین هر ماه | استخاره با قرآن کریم با معنی و تفسیر کامل

برای هر کسی پیش می‌آید که در زندگی روزمره‌اش نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهمی باشد و برای این مسئله دچار تردید شود. اولین مشکل‌گشا برای این‌جور مواقع قدرت تفکر است. اگر دیدید که دست تنها نمی‌توانید تصمیم بگیرید باید بروید به سراغ افرادی که بتوانند شما را در این امر مهم کمک کنند و با آن‌ها مشورت کنید. اما گاهی مواقع است که حتی مشورت هم گره‌ای از کار باز نمی‌کند و نیازمند دستمایه محکم‌تری برای توسل هستید تا بتواند گرد تردید را از ذهنتان پاک کند و خیالتان را برای تصمیم‌گیری راحت کند.

بهترین راهکار در این‌گونه مواقع رفتن به سراغ قرآن و استخاره با قرآن است. بسیاری از علما معتقدند که برای استخاره گرفتن هیچ کسی بهتر از خود شخص نیست و بهتر است که خودتان دست به کار شوید و با رعایت آداب استخاره و خواندن دعای قبل از آن قرآن را باز کنید. (بهتر است بدانید استخاره با تسبیح نیز یکی از روش‌های گرفتن استخاره با قرآن است.)

البته تفسیر استخاره کار من و شما نیست و باید بر اساس نظر اهالی تفسیر قرآن عمل کنیم. سامانه‌های استخاره آنلاین دقیقا همین کار را برای شما انجام می‌دهند. شما با رعایت شرایطی که برای استخاره گرفتن ذکر شده خودتان شخصاً با قرآن استخاره می‌گیرید و این سامانه بر اساس نظر اهل تفسیر استخاره شما را معنا می‌کنند.

نتیجه استخاره شما بد است و آیات آن در سوره یونس در مورد ماجرای فرعون به خداپرستی است و ماجرای ساحرانی که به مبارزه با حضرت موسی (ع) طلبیده شدند.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین فروردین ماه

سوره حج و مومنون – صفحه ۲۸۳ قران

جواب استخاره شما بد است. در اولین آیه این استخاره در سوره حج و مومنون می‌بینیم که خداوند با اطمینان می‌فرماید که هیچ مخلوقی حتی نمی‌تواند یک مگس را بیافریند و این خداست که قوی و شکست ناپذیر است.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین اردیبهشت ماه

سوره ملک و قلم – صفحه ۴۷۹ قران

استخاره شما بد است. اولین آیه از این استخاره در سوره ملک و قلم در مورد کافرانی است که از پیامبر (ص) زمان دقیق روز قیامت را پرسیدند در حالی که زمان دقیق آن را فقط خداوند می‌داند، ولی به هر حال هیچ تردیدی در وقوع آن نیست.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین خرداد ماه

سوره بقره – صفحه ۳۷ قران

نتیجه استخاره شما از سوره بقره خوب است و به نظر می‌رسد که بر سر دوراهی‌ای هستید که تنها راه چاره اش آرامش است تا اجر و ثوابتان از بین نرود.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین تیر ماه

سوره فتح و حجرات – صفحه ۴۳۳ قران

استخاره شما بسیار خوب آمده است. اولین آیه این استخاره به خواب پیامبر (ص) اشاره دارد که در آن فتح مکه توسط مسلمانان پیش بینی شده بود؛ هرچند این تعبیر نسبت به آنچه مسلمانان تصور داشتند با تاخیر اتفاق افتاد.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین مرداد ماه

سوره شورا – صفحه ۴۰۷ قران

در آیات این استخاره در سوره شورا چند بار عذاب خداوند تکرار شده است. ضمن این که اولین آیه استخاره در مورد دو دسته از مسلمانان صدر اسلام که به جهاد می‌رفتند نازل شده است. دسته اول که به دنبال بهره اخروی از جهاد بودند و خدا علاوه بر بهره اخروی غنائم دنیوی را هم نصیب آن‌ها می‌کرد و دسته دوم منافقینی بودند که فقط به دنبال غنیمت‌های جنگی بودند.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین شهریور ماه

سوره بقره – صفحه ۳۱ قران

شرح استخاره مربوط به آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲ سوره بقره (صفحه ۳۱) می‌باشد و با توجه به محتوای این آیات نتیجه استخاره بد است.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین مهر ماه

سوره معارج و نوح – صفحه ۴۸۵ قران

استخاره شما بد است و آیات مربوط به این استخاره در سوره معارج و نوح در مورد روز قیامت است و وصف حال کسانی را می‌کند که در روز قیامت آرزوی رفتن به بهشت را دارند، اما اعمال آن‌ها باعث می‌شود که راهی جهنم شوند.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین آبان ماه

سوره مائده – صفحه ۹۳ قران

استخاره شما بد است و آیات آن در سوره مائده مربوط به تکذیب پیامبر اسلام (ص) توسط بعضی از یهودیان است. آن‌ها سخنان پیامبر (ص) را تحریف می‌کردند، ولی پیامبر از آن‌ها ابایی نداشت و توکلش بر خداوند بود.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین آذر ماه

سوره بقره – صفحه ۳۱ قران

شرح استخاره مربوط به آیات ۲۲۹ تا ۲۳۲ سوره بقره (صفحه ۳۱) می‌باشد و با توجه به محتوای این آیات نتیجه استخاره بد است.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین دی ماه

سوره غافر – صفحه ۳۹۷ قران

استخاره شما بد آمده است. در انتهای اکثر آیات این استخاره در سوره غافر از جهل انسان ها، ایمان نیاوردن آن ها، شکرگزار نبودن آن‌ها و... صحبت شده است. بهتر است که در تفسیر استخاره دقت کنید و در مورد تصمیم تان تجدیدنظر نمایید.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین بهمن ماه

سوره طه و انبیا – صفحه ۲۶۷ قران

نتیجه استخاره شما بد است و در اولین آیه مربوط به این استخاره از سوره طه و انبیا خداوند به افراد بی ایمان توصیه می‌کند که در سرزمین‌هایی که زندگی می‌کنند احوال قوم‌های کافر قبل از خودشان را ببینند و از عذابی که بر آن‌ها نازل شده عبرت بگیرند.

استخاره با قرآن برای ازدواج متولدین اسفند ماه

سوره اسرا – صفحه ۲۳۹ قران

جواب استخاره شما خدا را شکر عالی است. در آیات این استخاره در سوره اسرا از برکاتی که خداوند در حق پیامبرانش روا داشته سخن گفته شده است و هیچ رد پایی از بدی در این آیات دیده نمی‌شود.

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار