نتایج جستجو: افزایش قیمت

قیمت روغن

بنابر توافق وزارت جهاد و تشکل‌ها، قیمت روغن نباتی ثابت ماند اما به ازای هر کیلوگرم تولید به کارخانجات ٢٣٠٠ تومان مابه‌التفاوت از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

در یک ماه اخیر در بین ۱۹ میوه پر مصرف، قیمت ۱۰ میوه افزایشی، ۵ میوه کاهشی و باقی میوه ها بدون تغییر قیمت بوده اند. افزایش قیمت ها، از یک هزار تومان تا ۲ هزار تومان در هر کیلوگرم و کاهش قیمت ها، از ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان در هر کیلوگرم بوده است.

قیمت هر کیلو چای ایرانی در بعضی برند‌ها از ۱۰۰ هزار تومان گذشته و تا نزدیک ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

۱۳ روز از اعلام وزرای بهداشت و صمت درباره حذف قطعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی و از جمله دارو و تجهیزات پزشکی می‌گذرد و ازاین پس، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دارو در ایران، تامین مواد اولیه و جانبی و هزینه تولید با ارز آزاد خواهد بود.​

۱۳ روز از اعلام وزرای بهداشت و صمت درباره حذف قطعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره کالا‌های اساسی و از جمله دارو و تجهیزات پزشکی می‌گذرد و ازاین پس، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دارو در ایران، تامین مواد اولیه و جانبی و هزینه تولید با ارز آزاد خواهد بود.​