نتایج جستجو: رسانه

کارشناسان رسانه در امواج شبهه تشریح کردند؛

نسل امروز امام خمینی (ره) را ندیده و درک نکرده است ، دشمن به کمک رسانه های خود از این موضوع برای ایجاد تصویری غیرحقیقی از بنیان گذار انقلاب بهره می برد و تلاش می کند جوان امروز تاثیر نهضت و قیام حسینی ایشان را نادیده بگیرد.

در برنامه امواج شبهه بررسی شد؛

تعداد زیادی از جاسوسی های دشمن و بخش بزرگی از نفوذ در حوزه محیط زیست بوده است ، دلیل توجه به این حوزه موضوعی است که کارشناسان رسانه در رادیو گفت‌وگو به آن پرداختند.