نتایج جستجو: جنگ

در برنامه امواج شبهه بررسی شد؛

تعداد زیادی از جاسوسی های دشمن و بخش بزرگی از نفوذ در حوزه محیط زیست بوده است ، دلیل توجه به این حوزه موضوعی است که کارشناسان رسانه در رادیو گفت‌وگو به آن پرداختند.

قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس تقریبا ۱۳ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید، زیرا جنگ در اوکراین، صادرکننده بزرگ گندم و ذرت، قیمت غلات را افزایش داد.

پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورها درصدد حذف این کشور از مبادلات تجاری خود برآمدند، با این حال هفته گذشته هیئت ۷۰ نفره اقتصادی از ایران عازم روسیه شد تا شاید خلأهای ایجادشده در بازارهای روسیه رو پر کند.