فال عطسه

فال عطسه یک باور مرسوم در بسیاری از فرهنگ‌ها است که بر اساس آن، وقتی کسی عطسه کند، معمولاً به او اجازه داده می‌شود تا یک آرزو بکند.

برخی افراد معتقدند که عطسه کردن باعث خروج روح از بدن شده و از همین رو آن‌ها باور دارند که با بیان آرزویی در همان لحظه، خداوند می‌تواند آن را برآورده کند.

در بعضی فرهنگ‌ها، نیز به دلیل اینکه عطسه کردن نشانه‌ای از بیماری یا بدردی است، این باور وجود دارد که این آرزو به عنوان یک نوع دعا بهبودی درد یا بیماری است. با این حال، باید توجه داشت که این باورها هیچ اساس علمی ندارند و بیشتر به عنوان یک باور مرسوم و سنتی در برخی فرهنگ‌ها وجود دارند.

فال عطسه روزانه در واقع یک باور غیر رسمی است و در هیچ فرهنگی به عنوان یک باور رسمی شناخته نمی‌شود. با این حال، برخی افراد معتقدند که اگر روزانه بارها عطسه کنند و بعد از آن آرزو کنند، آرزوهایشان بیشتر به واقعیت تبدیل می‌شود. اما همانطور که گفته شد، این باور به هیچ عنوان به عنوان یک باور رسمی شناخته نمی‌شود و هیچ تأیید علمی ندارد.

آخرین اخبار