فال حافظ

فال حافظ، یک نوع فال است که در بین ایرانیان پرطرفدار است. در فال حافظ، نظر شاعر بزرگ ایرانی، حافظ، به عنوان پیشبینی برای کارهای شخصی استفاده میشود. امروزه در خانه های ایرانیان، یک دیوان شعر حافظ یافت می شود.

به طور معمول، از یک قطعه از شعر حافظ به عنوان پیشبینی استفاده میشود. با این حال، فال حافظ نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد تا درست تفسیرش شود، به همین دلیل باید توسط یک شخص حرفه ای یا خبره انجام شود.

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده سازی. برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم! سپس جهت مشاهده نتیجه فال حافظ خود بر روی دکمه "مشاهده فال" کلیک کنید.

آخرین اخبار