تعبیر خواب| تعبیر خواب حضرت یوسف| تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب پولداری و بی پولی | تعبیر خواب پول گم کردن و پول قرض گرفتن چیست؟

تعبیر خواب پول بسته به خصوصیات اخلاقی هر فرد متفاوت است.

تعبیر خواب پولداری و بی پولی | تعبیر خواب پول گم کردن و پول قرض گرفتن چیست؟

تعبیر خواب از چندین قرن قبل رواج داشته و معبران بزرگی در طول تاریخ وجود داشته اند. تعبیر خواب همواره یکی از راه های پیشگویی آینده بوده است. حضرت یوسف (ع) یکی از معبرین بزرگ بود که با تعبیر خواب جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تعبیر خواب با گذشت سالها هنوز مورد توجه مردم دنیا از جمله انسان های شرقی قرار می گیرد. اعتقاد به تعبیر خواب به خصوص در ایران هنوز پررنگ است.

تعبیر خواب پول بسته به خصوصیات اخلاقی هر فرد متفاوت است. اگر کسی در خواب پول کمی ببینید یعنی حرفهای خوب و خوشحالا کننده ای خواهید شنید و یا آنکه در رابطه با شناخت خدا صحبت می کند، مخصوصاً اگر پول سفید باشد. اگر کسی در خواب ببینید که یک درهم، دینار و یا هر نوع پولی دارد تعبیر نیکویی دارد. دلیلش هم این است که اصل اعداد از یک می باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس (یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد.

اگر بیننده خواب رنگ درهم را سیاه ببیند و روی آن عکس صورت می‌باشد، تعبیرش جنگ و دشمنی می‌باشد. اگر ببینی درهم در ترازو داری، یـعـنـی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.

تعبیر خواب پول از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در کل پول نشان دهنده ناراحتی است و پول عامل بدبختی می باشد مخصوصاً اگر که به صورت سکه و خرد باشد. تعبیر دیگر پولی که به صورت سکه و خرد باشد این است که در طول روز با ناراحتی هایی مواجه خواهید شد که زود به فراموشی خواهید سپرد.

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند.

اگر خواب ببینید که خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی‌هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید

پول

پول به نوعی ثروت و توان آدمی است، به معنای داشتن قدرت و سلطه گری بر اشخاص دیگر، قدر و شخصیت و ارزش انسانی

 

اگر در خواب ببینید که مقداری پول پیدا کرده اید به آن معنی است که قدرتی به دست خواهید آورد و برایتان شادی می آورد. شما از استرس و اضطراب و احساسات منفی دور خواهید شد.

پولتان را گم کرده اید

اگر در خواب ببینید که پولتان را گم کرده اید یعنی قدرتتان را از دست خواهید داد.

پول گرفتن از کسی

کسی به شما پولی می بخشد، پولی به دستتان خواهد رسید.

به کسی پول دادن

اگر شما به کسی پول بدهید یعنی ناراحتی خیلی کوتاهی به سراغتان خواهد آمد و یا به کسی پولی خواهید پرداخت.

پولتان را دزدیده اند

اگر در خواب ببینید که شخصی پولتان را دزدیده است یعنی احساسات منفی بر شما غلبه کرده و احساس می کنید که به شما خیانت کرده اند. قدرتتان را از دست خواهید داد. نمی توانید به راحتی نه بگویید و برای انجام آمیزش جنسی و برقراری رابطه عاطفی خودتان را در اختیار دیگران می پذارید. قدرتی را به دست آورده اید که از آن احساس گناه می کنید.

نداشتن پول کافی:

تعبیرش احساس بی کفایتی و از بین رفتن توانایی های شماست.

تعبیرخواب پول از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب اسکناس های زیادی را ببینید بدان معنی خواهد بود که موقعیت مالی که اکنون در آن قرار دارید به خطر خواهد افتاد. اما اگر اقدام به شمردن آن اسکناس ها نمودید یعنی موقعیتتان تهدید خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد

تعابیر دیگر آن این است که شاید مجبور باشید به خاطر یک مسئله ای پولی را خرج کنید.

اگر دلار و یا هر نوع پول خارجی در خواب ببینید تعبیرش آن است که در کارهایی که با خطرات زیادی همراه است موفقیت به دست خواهید آورد.

اگر پول خارجی پیدا کردید پس در برابر مشکلاتی که پیش رویتان خواهد بود مقاومت خواهید کرد و از پس آنها برخواهید آمد.

 

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار