اعضای هیات دولت برای نخستین بار از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم صبح امروز در جمع خبرنگاران حضور یافتند.

به گزارش خبر ملت، از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، به دلیل شرایط کرونایی امکان حضور خبرنگاران در حیاط دولت فراهم نشده بود.

پس از پایان جلسه کابینه، رئیس جمهوری با یک دستگاه خودرو پژو پارس جلسه را ترک کرد.

ابراهیم رئیسی

منبع: خودرو تک