در حالی که به طور رسمی اطلاعات کمی در مورد زندگی خانوادگی رئیس‌جمهور پوتین تأیید شده است، اسناد، گزارش‌های رسانه‌ای و گاه به گاه بیانیه‌های رسمی عمومی برای…

|
اخبار سیاسی