قیمت مرغ | قیمت گوشت بوقلمون | قیمت بلدرچین | قیمت گوشت شترمرغ

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 27 آبان

امروز 27 آبان 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 27 آبان

زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 27 شهریور سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :

قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)

 

 

مرغ کشتار روز - 55 دقیقه پیش
ران مرغ با پوست ۱۴۹٬۹۰۰ 42 دقیقه پیش
ران مرغ ۱۲۹٬۰۰۰ 16 دقیقه پیش
فیله مرغ ۲۰۹٬۹۰۰ 33 دقیقه پیش
ران مرغ - 31 دقیقه پیش
سینه مرغ با استخوان ۱۶۹٬۹۰۰ 24 دقیقه پیش
ران مرغ - 22 دقیقه پیش
گردن مرغ ۵۴٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست ۱۵۹٬۹۰۰ 17 دقیقه پیش
گردن مرغ ۳۹٬۹۰۰ 53 دقیقه پیش
ران مرغ بی استخوان ۱۸۹٬۹۰۰ 26 دقیقه پیش
ران مرغ ۱۴۹٬۹۰۰ 42 دقیقه پیش
لیست قیمت گوشت مرغ قیمت (تومان) زمان بروزرسانی
مرغ تازه ۱۱۸٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
سینه مرغ بی استخوان ۱۸۹٬۹۰۰ 51 دقیقه پیش
مرغ سبز ۱۴۹٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین 1.1 کیلوگرمی ا - ۸۵٬۸۰۰ 44 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) ۱۶۲٬۴۱۰ 55 دقیقه پیش
پا مرغ ۱۹٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم ۷۷٬۵۹۲ 32 دقیقه پیش
گوشت مرغ محلی ۵۳۹٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) ۱۸۶٬۴۰۰ 25 دقیقه پیش
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۳۰٬۵۰۰ 10 دقیقه پیش
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800 گرم ۲۶۱٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
مرغ کامل سمین 1.3 کیلوگرمی ا - - 53 دقیقه پیش
سینه مرغ پاک شده ۲۱۹٬۰۰۰ همین حالا
مرغ کامل سمین ۱.۲ کیلوگرمی ا - - 11 دقیقه پیش
گوشت چرخ‌کرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم ۸۸٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش
بال مرغ ۱۵۲٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
جوجه مرغ کامل ۱۳۹٬۹۰۰ 24 دقیقه پیش
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۱۶٬۱۰۰ 27 دقیقه پیش
سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - ۱۱۷٬۴۵۰ 27 دقیقه پیش
سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۴۹٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی ۱۰۲٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
فیله مرغ رزا 900 گرمی ۱۷۹٬۵۵۰ 42 دقیقه پیش
ساق ران مرغ ۲۳۹٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی ۱۰۲٬۶۰۰ 53 دقیقه پیش
مرغ شکم پر (با مخلفات) ۵۹۹٬۹۰۰ 42 دقیقه پیش
اکبر جوجه تازه ۱۴۹٬۰۰۰ همین حالا
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی ۹۲٬۷۰۰ همین حالا
فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - ۱۵۸٬۴۰۰ همین حالا
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی ۱۳۰٬۵۰۰ 11 دقیقه پیش
سینه مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم ۲۶۱٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۶۱٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۰۶٬۴۰۰ 34 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان ۲۳۴٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود ۹۴٬۰۰۰ 48 دقیقه پیش
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی - 55 دقیقه پیش
مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۱۴٬۴۰۰ 43 دقیقه پیش
بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی ۹۷٬۶۵۰ 33 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون‌استخوان مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم ۳۱۶٬۸۰۰ 49 دقیقه پیش
چرخ کرده مرغ ۱۹۹٬۰۰۰ 41 دقیقه پیش
فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۱۷۹٬۵۵۰ 22 دقیقه پیش
مغز ران مرغ مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم ۲۴۱٬۲۰۰ 15 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - ۱۶۴٬۴۷۵ 30 دقیقه پیش
جوجه کباب جنگلی ۲۲۹٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش
ران مرغ بدون استخوان ۲۶۵٬۰۰۰ 34 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست و کمر - 36 دقیقه پیش
بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۱۰۲٬۶۰۰ 30 دقیقه پیش
بال ساده مرغ رزا 400 گرمی ۴۵٬۶۰۰ 49 دقیقه پیش
فیله مرغ پویاپروتئین مقدار 900 گرم ۱۷۹٬۵۵۰ 28 دقیقه پیش
ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۳۲٬۲۰۰ 14 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۶۱٬۰۰۰ 16 دقیقه پیش
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی ۱۰۲٬۶۰۰ 24 دقیقه پیش
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800کیلوگرم ۲۳۲٬۲۰۰ 52 دقیقه پیش
بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم ۹۲٬۷۰۰ همین حالا
بال ساده مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۰۲٬۶۰۰ 14 دقیقه پیش
گردن مرغ مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۲۸٬۸۰۰ 17 دقیقه پیش
سینه مرغ بدون استخوان چکاد 800 گرمی ا - ۱۴۰٬۸۰۰ 46 دقیقه پیش
ران با پوست مرغ ۹۹٬۰۰۰ 40 دقیقه پیش
بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی) ۹۳٬۷۵۰ 23 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه مرغ ۱۸۹٬۹۰۰ 18 دقیقه پیش
مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) ۲۸۰٬۰۰۰ همین حالا
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست ۲۲۹٬۹۰۰ 8 دقیقه پیش
بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی ۱۵۰٬۰۰۰ 9 دقیقه پیش
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی ۱۷۴٬۲۴۰ 37 دقیقه پیش
جوجه کباب لاری منجمد پمینا مقدار 800 گرم ۱۶۹٬۳۰۰ 32 دقیقه پیش
بال و بازو مکزیکی تند مرغ ۱۴۹٬۹۰۰ 9 دقیقه پیش
بال و کتف زعفرانی مرغ راد پروتیین ۱۶۹٬۰۰۰ 9 دقیقه پیش
کتف مرغ ۱۲۹٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش
ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۴۶٬۶۰۰ 38 دقیقه پیش
فیله مرغ زعفرانی ۲۰۹٬۹۰۰ همین حالا
مغز ران مرغ ۱۳۹٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
کتف زعفرانی ۱۰۹٬۹۰۰ 37 دقیقه پیش
جوجه کباب بدون ادویه ران ۱۸۹٬۹۰۰ همین حالا
جوجه کباب سیر و کره ۲۳۹٬۰۰۰ 49 دقیقه پیش
جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی ۲۱۴٬۰۰۰ 36 دقیقه پیش
ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۳۲٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم ۱۲۰٬۳۰۰ 42 دقیقه پیش
ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - ۱۰۴٬۴۹۰ 6 دقیقه پیش
کتف مرغ ۹۲٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
فیله مرغ ساده چکاد ۸۰۰ گرمی ا - ۱۵۹٬۶۰۰ 9 دقیقه پیش
جوجه کباب ران زعفرانی ۲۳۹٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
جوجه ترش ۱۹۹٬۹۰۰ 16 دقیقه پیش
بال و کتف سیر و گوجه راد پروتیین ۱۶۹٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش

 

 

قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)

قیمت گوشت بوقلمون

لیست قیمت گوشت بوقلمون قیمت (تومان) زمان بروزرسانی
بوقلمون کامل ۲۲۹٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون ارگانیک ماده ۲۲۰٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان ۴۰۴٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش
لاشه کامل بوقلمون ۱۶۵٬۰۰۰ 48 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان ۲۴۰٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
بوقلمون نر ۲۱۰٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم ۱۷۳٬۲۵۶ 9 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون ارگانیک نر محلی ۲۲۰٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
چرخ کرده بوقلمون ۳۸۹٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
ران بوقلمون ۲۸۹٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ۱۴۷٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش
سینه بوقلمون یک عدد ۲۸۳٬۰۰۰ 28 دقیقه پیش
شقه بوقلمون ۲۴۹٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ۳۰۵٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
گردن بوقلمون پاک شده ۲۴۸٬۰۰۰ همین حالا
مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم ۳۶۵٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
بازو بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی ۱۳۱٬۵۰۰ 20 دقیقه پیش
گردن بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی ۱۲۶٬۳۰۰ 10 دقیقه پیش
ساق بوقلمون یک عدد ۲۷۲٬۰۰۰ همین حالا
ساق ران بوقلمون ۳۴۹٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ۴۱۵٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش
سینه بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی ۲۶۳٬۶۰۰ 25 دقیقه پیش
سینه دودی بوقلمون کامپوره ۳۰۰ گرمی ا - ۱۹۹٬۷۵۵ 40 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی ۲۲۵٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم ا Solico Parma Turkey 98% 300gr ۱۴۱٬۵۰۰ 21 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 900 گرمی ۲۳۷٬۵۰۰ 48 دقیقه پیش
فیله بوقلمون 90 درصد گوشت آندره مقدار 300 گرم ۱۶۲٬۷۰۰ 49 دقیقه پیش
استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم ۱۶۷٬۵۰۰ 30 دقیقه پیش
فیله بوقلمون تازه بشقابی حسنا پروتئین 800 گرمی ۳۳۵٬۸۰۰ همین حالا
سینه بوقلمون دمس وکیوم 300 گرم ۱۶۷٬۳۰۰ 52 دقیقه پیش
ران بوقلمون دارا 250 گرمی ا - ۱۵۵٬۲۰۰ 34 دقیقه پیش
فیله بوقلمون هندی بهار Bahar Hindi Fileto پخته شده 120 گرم ۱۰۰٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
ساق بوقلمون بدون پوست تازه بشقابی حسنا پروتئین 700 گرمی ۱۹۴٬۵۰۰ همین حالا
مغز ران بوقلمون یک عدد ۲۷۸٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
ساق بوقلمون منجمد کالی ۳۲۴٬۶۱۵ 39 دقیقه پیش
بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون کامل ۱۸۵٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم ۳۰۶٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش
ران بوقلمون بدون استخوان (یک کیلو) ۳۳۳٬۰۰۰ 6 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم ۳۳۵٬۰۰۰ 47 دقیقه پیش
گردن بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) ۱۶۲٬۵۰۰ 28 دقیقه پیش
ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) ۲۱۴٬۷۵۰ 38 دقیقه پیش
سینه بوقلمون طعم دار شده خانگی مه بانو ۵۴۰٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
سینه بدون پوست با کتف بوقلمون ماه بره (2 کیلوگرمی) ۵۱۷٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم ۲۹۵٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
خورشتی بوقلمون (یک کیلویی) ۳۴۷٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم ۳۹۵٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
سینه بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی) ۲۸۲٬۳۵۰ 43 دقیقه پیش
فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی) ۲۹۹٬۶۵۰ 8 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون استخوان (یک کیلویی) ۳۴۷٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون ممتاز بدون استخوان ماه بره (1 کیلوگرمی) ۳۲۷٬۷۵۰ همین حالا
چرخ کرده بوقلمون (یک کیلویی) ۳۴۷٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
بوقلمون محلی نر خوش خوراک 4 کیلو ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ همین حالا
بوقلمون محلی ماده خوش خوراک 2 کیلو ۷۵۰٬۰۰۰ 33 دقیقه پیش
سینه اسپایسی بوقلمون دارا - 500 گرمی ۱۹۹٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم ۳۶۰٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
سینه بوقلمون بدون پوست دارا - 1 کیلوگرم ۳۳۵٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش
گوشت خورشتی سینه بوقلمون دارا - 1 کیلوگرم ۳۵۵٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش
شقه بوقلمون ارگانیک - 51 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون - 34 دقیقه پیش
ران بوقلمون - 26 دقیقه پیش
سینه بوقلمون - 37 دقیقه پیش
فیله بوقلمون - 31 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون محلی - همین حالا
گردن بوقلمون یک عدد - 38 دقیقه پیش
مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان مهیا پروتئین 900 گرم - 15 دقیقه پیش
ران و سینه بوقلمون - (فروش عمده و صادراتی) - کد 31990 - 40 دقیقه پیش
بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم - 34 دقیقه پیش
پاچین بوقلمون - 7 دقیقه پیش
وکیوم استیک بوقلمون تانیس - 11 دقیقه پیش
سوجوک بوقلمون ۳۰۰ گرم پینار – pinar - 29 دقیقه پیش
گوشت قرمه ای بوقلمون - 13 دقیقه پیش
پک کامل بوقلمون - 38 دقیقه پیش
رویال فیله بوقلمون آندره 300 گرمی - 21 دقیقه پیش
گوشت بوقلمون مریلند آندره 300 گرمی - 43 دقیقه پیش
فیله بوقلمون آندره 300 گرم - 41 دقیقه پیش
ساق ران کبابی پخته شده بوقلمون - 15 دقیقه پیش

 

 

قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)

 

 

قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)

 

لیست قیمت گوشت شتر مرغ قیمت (تومان) زمان بروزرسانی
گوشت چرخ کرده شترمرغ ۴۰۰٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ تازه بدون چربی ۷۹۹٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
گوشت راسته شترمرغ ۵۶۰٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
قلم ران و مغز استخوان شترمرغ ۵۰٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ ۷۱۹٬۹۰۰ 20 دقیقه پیش
گردن شترمرغ ۲۲۲٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
گردن شترمرغ ۳۱۹٬۰۰۰ همین حالا
گوشت شترمرغ تازه ۷۷۹٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
گوشت شتر مرغ پاک شده - 52 دقیقه پیش
گوشت ران شترمرغ با استخوان ۵۱۰٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش
ماهیچه شترمرغ ۷۳۹٬۰۰۰ 41 دقیقه پیش
گوشت لخم ران شترمرغ ۶۸۰٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
فیله کمر شترمرغ ۶۹۵٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
ران شترمرغ بدون استخوان ۶۸۰٬۰۰۰ 41 دقیقه پیش
فیله سه گوش شترمرغ ۸۷۹٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
قلم ران شترمرغ ۴۰٬۰۰۰ 25 دقیقه پیش
چرخ کرده شترمرغ ۶۸۹٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
فیله مغز ران شترمرغ ۶۹۵٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
گوشت قیمه ای شترمرغ ۷۱۹٬۹۰۰ 20 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده ۶۰۰٬۰۰۰ 16 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم ۷۹۰٬۰۰۰ 54 دقیقه پیش
گردن شترمرغ کشتار روز ۳۷۵٬۰۰۰ 20 دقیقه پیش
راسته شترمرغ ۶۳۰٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی ۴۸۰٬۰۰۰ 25 دقیقه پیش
فیله گوشت خالص شترمرغ ۹۸۰٬۰۰۰ 23 دقیقه پیش
خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف ۸۰۰٬۰۰۰ 34 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شترمرغ خالص ارگانیک نیلسون - 1000 گرم ۷۵۵٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ ارگانیک بدون استخوان نیلسون - 1000 گرم ۸۸۵٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
گوشت چرخ کرده شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم ۷۸۰٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
گوشت پاک شده شترمرغ دارا - 1 کیلوگرمی ۷۸۵٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
گوشت خورشتی شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم ۷۸۵٬۰۰۰ همین حالا
گوشت قیمه ای شترمرغ دارا - 1 کیلوگرم ۷۸۵٬۰۰۰ 50 دقیقه پیش
گوشت شترمرغ - همین حالا
گوشت شترمرغ - 38 دقیقه پیش
  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار