خسارت از شهرداری | خسارت گرفتن از شهرداری | بیمه جامع شهرداری

اگه تصادف کردی خسارت رو از شهرداری بگیر! | شهرداری بابت این حوادث خسارت می‌دهد

بابت این حوادت خسارت از شهرداری بگیر. در ادامه ببینید که برای چه مواردی می‌توانیم خسارت از شهرداری بگیریم.

اگه تصادف کردی خسارت رو از شهرداری بگیر! | شهرداری بابت این حوادث خسارت می‌دهد

خسارت از شهرداری

بابت این حوادت خسارت از شهرداری بگیر. در ادامه ببینید که برای چه مواردی می‌توانیم خسارت از شهرداری بگیریم.

• حوادث ناشی از سقوط درختان بروی وسائط نقلیه ، منازل و اماکن و افراد عبوری در صورتی که شهرداری مسئول آن شناخته شود.

 • حوادث ناشی از سقوط افراد ، وسائط در گودال و کانال هایی که توسط شهرداری حفر شده

 • حوادث مربوط به برق گرفتگی افراد از پایه های روشنایی (پارکها)

 • خسارت ناشی از آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری در صورتی که شهرداری مقصر باشد.

 • خسارات ناشی از سم پاشی توسط شهرداری

 • خسارات جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل ها هنگام بارش برف

 • اتفاقات ناشی از طعمه گذاری و معدوم نمودن حیوانات موذی و و لگرد

 • خسارات ناشی از رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت ساز های غیر مجاز

 • خسارات ناشی از جلوگیری از تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیرمجاز

 • خسارات وارده به اماکن مجاور به پروژه در دست احداث شهرداری هنگام انجام عملیات عمرانی

 • خسارات ناشی از عدم رفع خطر از دیوارها و طاق های قدیمی ساختمان ها

 • خسارات ناشی از سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بام های ساختمان های شهرداری بروی اشخاص ثالث

 • خسارات ناشی از سقوط تابلوهای نصب شده توسط شهرداری

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار