فال امروز | فال حافظ آنلاین | فال حافظ

فال حافظ امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402

فال حافظ در میان مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. کمتر فالی مانند فال حافظ را بین ایرانیان می‌توان پیدا کرد که هم در ایام شادی، و هم در زمان دوراهی‌ها و مشکلات به سراغ آن بروند.

فال حافظ امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402

زندگی رنگی | «ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم...» حالا برویم سراغ فال حافظ امروز چهارشنبه 22 شهریور1402

فروردینی ها

 • ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
 • از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
 • چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
 • که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی

تعبیر:

فکر دنیا و ظواهر و زیبایی آن را رها کن و خوش باش. غم و اندوه را دور بینداز و به آنچه داری قناعت کن. قناعت بزرگترین ثروت انسان است. اگر فعلاً دچار شکست و ناکامی شده ای ناراحت و ناامید نباش. روزگار فراز و نشیب بسیار دارد. پایان شب نا امیدی، صبح پیروزی است. فرصت ها را غنیمت بدان و از آن به نفع خود استفاده کن.

اردیبهشتی ها

 • بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
 • که به بالای چمان از بن و بیخم برکند
 • حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
 • که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

تعبیر:

به قول هایی که داده ای عمل کن. به جای اینکه همه چیز را درست کنی همه را خراب تر کرده ای. دیگر روی برگشتن نداری. اسرارت فاش شده است. بی قراری، کار را از آنچه که هست بدتر نکن. رو به سوی خدا کن تا تو را از سرگردانی نجات دهد.

خردادی ها

 • بر سر آنم که گر ز دست برآید
 • دست به کاری زنم که غصه سر آید
 • خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
 • دیو چو بیرون رود فرشته درآید

تعبیر:

تصمیم خود را عملی کن و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. غصه های تو به پایان رسیده است. با تلاش و اراده ی خویش شیطان را در وجودت کشته ای، حال وقت برپا خاستن است. از خدا جدا نشو تا همیشه نتیجه ی کار بر وفق مرادت باشد.

تیرماهی ها

 • گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
 • پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
 • یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند
 • گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود

تعبیر:

با خیالبافی و حسرت کشیدن کاری از پیش نمی بری و به هیچ مقام و منزلتی هم نمی رسی. این طوری به جای عقل، جهالت به سراغت می آید و ایمانت هم کم می شود. عمر عزیز خود را به بطالت صرف کرده ای بدون اینکه به نتیجه ای برسی. به واقعیات بپرداز و رویاها را فراموش کن.

مردادی ها

 • الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
 • که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
 • به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
 • ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

تعبیر:

مشکلاتتان بزودی حل خواهد شد و شما به نیت خودتان خواهید رسید. بعد از تاریکی و غم، روشنایی در انتظار شماست. خودتان را برای کاری که می خواهید انجام دهید آماده سازید. با توکل به حق و راه و رسم دینداری به کام دلتان می رسید. راز خودتان را به کسی نگوئید.

شهریوری ها

 • ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی
 • تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
 • در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
 • هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

تعبیر:

تو که خودت بی تجربه ای چگونه به دیگران امر و نهی می کنی. تو که از عشق بویی نبرده ای چطوری صحبت از عشق می کنی و به راه راست دعوت می کنی. ائل خودت را بسارز و روزگار را تجربه کن. وقتی که حس کردی نور خدا دلت را روشن کرده آن وقت حق رهبری داری و روزگارت تغییر می کند و اگر حاجتی داری باید با خدا باشی.

مهرماهی ها

 • اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
 • که بوی خیر ز زهد ریا نمی‌آید
 • جهانیان همه گر منع من کنند از عشق
 • من آن کنم که خداوندگار فرماید

تعبیر:

اگر از دستور خدا عتاب کنی و به بندگان خدا ریا کنی همه کس و همه چیز از تو دور می شوند. طمع به مال مردم نکن که اگر مردم تو را ببخشند خدا تو را نمی بخشد پس با خدا باش. حلقه ی در خانه ی خدا را بگیر تا خدا تو را به حلقه ی یار برساند و از بلاها رهایی یابی و دل خسته ات آرام گیرد.

آبانی ها

 • دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده
 • صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده
 • از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی
 • چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده

تعبیر:

چیزی را از دست داده اید که بسیار برایتان مهم بوده است حال می فهمید که قدر چه یاقوتگرانبهایی را ندانسته اید و به دنبال چاره اید. باز هم خدا را شاکر باشید که دوباره همه چیز مثل سابق می شود و گمشده تان بر می گردد.

 • آذرماهی ها

 • در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی
 • خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
 • دل که آیینه شاهیست غباری دارد
 • از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی

تعبیر:

بسیار دلتنگ هستید و به دنبال کسی می گردید که درد دلتان را به او بگوئید ولی کسی را پیدا نمی کنید از غصه مثل شمع اب می شوید بدون اینکه پروانه ای پیش رویتان باشد. شاید یار از شما دور باشد ولی خدا با شماست و ندایی در دلتان می گوید که فردایتان حتما" از امروزتان می باشد.

دى ماهی ها

 • دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
 • چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
 • آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
 • آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

تعبیر:

با کوچکترین اتفاقی فکر می کنید دنیا به آخر رسیده و بسیار غصه می خورید. خداوند هر چه که برای شما تقدیر کرده همان رقم خواهد خورد. خودتان به فکر چاره باشید و از یار قدیم خودتان کمک بخواهید در نهایت این خواست خدا بوده است.

بهمنی ها

 • کنون که بر کف گل جام باده صاف است
 • به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است
 • بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
 • چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تعبیر: نقدر پیشرفت می کنی که نامت بر سر زبان ها می افتد. در علم و تحصیل بکوش که در این راه با تو قیاس نیست. اما هوشیار باش حسد ورزان زیر پایت را خالی نکنند. با خدا باش، نمازت را به موقع بخوان تا او هم کمکت کند.

اسفندی ها

 • گر می فروش حاجت رندان روا کند
 • ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند
 • ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
 • غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

تعبیر:

وجدانت ناراحت است. در پی این باش تا گناهت را جبران کنی خداوند نیز تو را می بخشد و نجاتت می دهد. خبر خوبی در راه است که فرصتی دوباره به تو داده می شود تا به عهد خود وفا کنی. عمرت به بطالت می گذرد. عقل و دانش خودت را اضافه کن تا این چند صباح را بتوانی با آرامش زندگی کنی

 

 • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار