قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 18 شهریور

امروز 18 شهریور 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 18 شهریور

زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 18 شهریور سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :

زندگی رنگی | امروز 18 شهریور بعد از پایان تعطیلات سری به بازار گوشت قرمز زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم و آنچه را مشاهده کردیم در 3 ...

 • مرغ کشتار روز ........................................................................ ۹۸٬۰۰۰
 • فیله مرغ ............................................................................... ۲۰۹٬۹۰۰
 • ران مرغ با پوست .................................................................. ۱۴۹٬۹۰۰
 • ران و سینه مرغ بدون پوست ................................................. ۱۵۹٬۹۰۰
 • ران مرغ ................................................................................... ۱۱۵٬۰۰۰
 • سینه مرغ با استخوان ................................................................۱۶۹٬۹۰۰

.

 • سینه بوقلمون ......................................................................... ۲۲۰٬۰۰۰
 • شقه بوقلمون ارگانیک .............................................................. ۱۵۹٬۰۰۰
 • سینه بوقلمون بدون استخوان ................................................ ۲۴۸٬۰۰۰
 • بوقلمون کامل ........................................................................... ۱۹۴٬۰۰۰
 • ران بوقلمون ............................................................................. ۱۸۵٬۰۰۰
 • فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم ) ............................................. ۳۱۸٬۰۰۰

.

 • گوشت بلدرچین .............................................................................. ۲۳۰٬۰۰۰
 • بلدرچین ........................................................................................... ۲۲۹٬۰۰۰
 • بلدرچین کبابی .................................................................................. ۲۹۹٬۰۰۰
 • بلدرچین آماده برای طبخ .................................................................... ۴۰٬۰۰۰
 • بلدرچین .پاک شده تمیز200 گرم ........................................................ ۴۰٬۰۰۰
 • بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور ............ ۳۰۰٬۰۰۰
 • بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی .......................................... ۱۵۹٬۹۰۰

قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)

مرغ کشتار روز

۹۸٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

فیله مرغ

۲۰۹٬۹۰۰

28 دقیقه پیش

ران مرغ با پوست

۱۴۹٬۹۰۰

همین حالا

ران و سینه مرغ بدون پوست

۱۵۹٬۹۰۰

8 دقیقه پیش

ران مرغ

۱۱۵٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

سینه مرغ با استخوان

۱۶۹٬۹۰۰

44 دقیقه پیش

گردن مرغ

۳۹٬۹۰۰

29 دقیقه پیش

ران مرغ

۱۴۹٬۹۰۰

35 دقیقه پیش

ران مرغ بی استخوان

۱۸۹٬۹۰۰

36 دقیقه پیش

کتف مرغ (بدون پوست)

۱۰۹٬۹۰۰

46 دقیقه پیش

مرغ کشتار روز

۹۸٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

ران مرغ

۱۲۹٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

گردن مرغ

۵۴٬۰۰۰

53 دقیقه پیش

ران مرغ با پوست

۱۷۰٬۰۰۰

38 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت مرغ

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

سینه مرغ بی استخوان

۱۸۹٬۹۰۰

31 دقیقه پیش

مرغ تازه

۱۱۹٬۰۰۰

همین حالا

سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم

۷۷٬۵۹۲

26 دقیقه پیش

جوجه مرغ کامل

۱۳۹٬۹۰۰

همین حالا

سینه مرغ دودی ( 1 کیلوگرم )

۲۹۸٬۰۰۰

21 دقیقه پیش

مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست

۱۵۰٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۴۸٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

پودر سوخاری

۳۱٬۲۰۰

25 دقیقه پیش

فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۷۹٬۵۵۰

11 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

۱۶۶٬۲۱۰

44 دقیقه پیش

مرغ سبز

۱۴۹٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۰۲٬۶۰۰

14 دقیقه پیش

فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود

۸۲٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی

۱۳۰٬۵۰۰

25 دقیقه پیش

فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

۱۹۶٬۱۰۰

32 دقیقه پیش

پا مرغ

۱۹٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۶۱٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت مرغ محلی

۴۷۰٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۳۲٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی

۹۲٬۷۰۰

36 دقیقه پیش

سینه مرغ بی پوست پویا پویا پروتئین 900 گرمی ا -

۱۳۰٬۵۰۰

همین حالا

مرغ شکم پر (با مخلفات)

۵۷۹٬۹۰۰

همین حالا

ران مرغ بدون استخوان

۲۸۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۰۶٬۴۰۰

41 دقیقه پیش

فیله مرغ رزا 900 گرمی

۱۷۹٬۵۵۰

22 دقیقه پیش

بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۱۲٬۸۶۰

9 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان

۲۵۴٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست

۲۲۹٬۹۰۰

15 دقیقه پیش

بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی

۹۷٬۶۵۰

همین حالا

اکبر جوجه تازه

۱۴۹٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

ساق ران مرغ

۲۴۶٬۰۰۰

همین حالا

چرخ کرده مرغ

۱۹۹٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۳۲٬۲۰۰

همین حالا

سینه مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا -

۲۰۶٬۰۵۵

33 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست و کمر

۱۸۹٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

کتف زعفرانی

۱۰۹٬۹۰۰

32 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا -

۱۷۴٬۱۵۰

46 دقیقه پیش

جوجه کباب سینه زعفرانی

۲۲۳٬۰۰۰

37 دقیقه پیش

بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۰۱٬۹۷۰

26 دقیقه پیش

بال ساده مرغ رزا 400 گرمی

۴۵٬۶۰۰

50 دقیقه پیش

سینه مرغ با استخوان پاک شده

۲۳۱٬۰۰۰

همین حالا

بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۰۲٬۶۰۰

43 دقیقه پیش

گوشت خورشتی سینه مرغ

۱۸۹٬۹۰۰

32 دقیقه پیش

سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا -

۱۱۷٬۴۵۰

7 دقیقه پیش

مغز ران مرغ روناک پروتئین 1.8 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۴۱٬۲۰۰

49 دقیقه پیش

ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۶۱٬۰۰۰

43 دقیقه پیش

بال مرغ ساده رزا 900 گرمی

۱۰۲٬۶۰۰

51 دقیقه پیش

جوجه کباب ران ترش

۲۵۹٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

جوجه ترش

۱۹۹٬۹۰۰

44 دقیقه پیش

گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه)

۲۴۵٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

جوجه مکزیکی (سینه)

۱۹۹٬۹۰۰

30 دقیقه پیش

فیله مرغ زعفرانی

۲۵۲٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

جوجه کباب جنگلی

۲۲۹٬۰۰۰

20 دقیقه پیش

بازوی ساده مرغ با پوست سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۹۲٬۷۰۰

40 دقیقه پیش

مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۱۴٬۴۰۰

28 دقیقه پیش

فیله مرغ روناک پروتئین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۷۹٬۵۵۰

35 دقیقه پیش

سینه دودی مرغ ( وکیوم )

۱۹۹٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

سینه مرغ

۱۶۰٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

فیله مرغ سویت چیلی

۲۵۲٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا -

۱۵۸٬۴۰۰

49 دقیقه پیش

بال و کتف مکزیکی

۱۴۹٬۹۰۰

همین حالا

مغز ران مرغ

۲۴۶٬۰۰۰

15 دقیقه پیش

جوجه زعفرانی (سینه)

۱۸۹٬۹۰۰

42 دقیقه پیش

ران بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین 1800 گرم

۲۳۲٬۲۰۰

33 دقیقه پیش

جوجه کباب ران زعفرانی

۲۲۹٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا -

۲۵۵٬۸۰۰

18 دقیقه پیش

جوجه زعفرانی (ران)

۱۸۹٬۹۰۰

51 دقیقه پیش

فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین 900 گرم

۱۷۹٬۵۵۰

8 دقیقه پیش

بال مرغ

۱۵۲٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم

۱۳۰٬۹۰۰

35 دقیقه پیش

سینه بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین 1800 گرم

۲۶۱٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۴۶٬۶۰۰

31 دقیقه پیش

جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی

۱۷۴٬۲۴۰

44 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان با کتف

۲۴۴٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

اکبر جوجه همراه با سس مخصوص

۱۹۹٬۹۰۰

28 دقیقه پیش

کتف مرغ بدون پوست(بازو)

۱۴۸٬۰۰۰

همین حالا

جوجه کباب لاری منجمد پمینا مقدار 800 گرم

۱۸۸٬۶۰۰

55 دقیقه پیش

مرغ بدون پوست ۸ تکه سالیذ 2 کیلوگرمی ا -

۲۶۴٬۳۳۰

27 دقیقه پیش

سرفیله ران مرغ(مغز ران با پوست)

۱۴۹٬۹۰۰

6 دقیقه پیش

قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بوقلمون

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

سینه بوقلمون

۲۲۰٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

شقه بوقلمون ارگانیک

۱۵۹٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

سینه بوقلمون بدون استخوان

۲۴۸٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

بوقلمون کامل

۱۹۴٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

ران بوقلمون

۱۸۵٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم )

۳۱۸٬۰۰۰

6 دقیقه پیش

سینه بوقلمون

۲۰۰٬۰۰۰

همین حالا

گوشت بوقلمون

۱۵۹٬۰۰۰

15 دقیقه پیش

رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم

۱۳۹٬۰۰۹

47 دقیقه پیش

گوشت چرخکرده بوقلمون

۳۴۵٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

ران بوقلمون

۲۶۹٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

گوشت خورشتی بوقلمون(جوجه بدون ادویه)

۳۴۵٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

چرخ کرده بوقلمون

۳۶۹٬۰۰۰

همین حالا

سینه بوقلمون منجمد کالی

۲۱۱٬۸۵۰

همین حالا

گردن بوقلمون

۱۸۰٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

فیله بوقلمون

۲۸۸٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

ساق ران بوقلمون

۳۲۹٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گردن بوقلمون پاک شده

۱۹۴٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

فیله بوقلمون هندی بهار Bahar Hindi Fileto پخته شده 120 گرم

۹۵٬۰۰۰

38 دقیقه پیش

سینه بوقلمون بی استخوان ( استیکی )

۳۴۵٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

فیله بوقلمون

۳۷۰٬۰۰۰

همین حالا

فیله بوقلمون

۳۳۳٬۰۰۰

47 دقیقه پیش

ران بوقلمون دارا 250 گرمی ا -

۱۵۵٬۲۰۰

42 دقیقه پیش

فیله بوقلمون

۳۹۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم

۱۶۶٬۶۰۰

25 دقیقه پیش

پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم ا Solico Parma Turkey 98% 300gr

۱۵۵٬۹۰۰

33 دقیقه پیش

استیک بوقلمون تنوری ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی ا -

۱۶۹٬۲۰۰

45 دقیقه پیش

سینه بوقلمون اسپایسی دارا ۵۰۰ گرمی ا -

۲۰۸٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

ران بوقلمون بدون استخوان (یک کیلو)

۲۸۲٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۱۹۰٬۸۵۰

24 دقیقه پیش

سینه بوقلمون بدون استخوان (یک کیلویی)

۲۴۳٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

سینه بدون پوست با کتف بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۲۷۷٬۵۰۰

54 دقیقه پیش

سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم

۳۶۰٬۰۰۰

41 دقیقه پیش

فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۳۳۱٬۷۵۰

17 دقیقه پیش

گردن بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۱۱۱٬۷۵۰

همین حالا

گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم

۳۹۰٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم

۳۴۲٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

مغز ران بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۳۵۳٬۵۰۰

51 دقیقه پیش

گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم

۳۶۰٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم

۳۹۸٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

خورشتی بوقلمون (یک کیلویی)

۲۴۸٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

بوقلمون نر

-

19 دقیقه پیش

گوشت بوقلمون محلی

-

40 دقیقه پیش

ران بوقلمون ماکیما 1500 گرمی (+ - ۱۰ گرم)

-

14 دقیقه پیش

پک کامل بوقلمون

-

33 دقیقه پیش

شقه بوقلمون

-

50 دقیقه پیش

رویال فیله بوقلمون آندره 300 گرمی

-

17 دقیقه پیش

ران و سینه بوقلمون - (فروش عمده و صادراتی) - کد 31990

-

28 دقیقه پیش

سینه بوقلمون با پوست

-

39 دقیقه پیش

سوجوک بوقلمون ۳۰۰ گرم پینار – pinar

-

همین حالا

ران بوقلمون با پوست

-

16 دقیقه پیش

گوشت قرمه ای بوقلمون

-

همین حالا

گوشت بوقلمون مریلند آندره 300 گرمی

-

همین حالا

ران بوقلمون بدون پوست

-

20 دقیقه پیش

ساق ران کبابی پخته شده بوقلمون

-

24 دقیقه پیش

سینه بوقلمون دمس

-

14 دقیقه پیش

فیله بوقلمون آندره 300 گرم

-

21 دقیقه پیش

وکیوم استیک بوقلمون تانیس

-

7 دقیقه پیش

پاچین بوقلمون

-

45 دقیقه پیش

بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم

-

23 دقیقه پیش

قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بلدرچین

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوشت بلدرچین

۲۳۰٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

بلدرچین

۱۷۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

بلدرچین

۲۲۹٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

بلدرچین کبابی

۲۷۹٬۹۰۰

28 دقیقه پیش

بلدرچین کبابی

۲۹۹٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

بلدرچین آمد برای طبخ

۴۰٬۰۰۰

19 دقیقه پیش

بلدرچین .پاک شده تمیز200 گرم

۴۰٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور

۳۰۰٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی

۱۵۹٬۹۰۰

38 دقیقه پیش

بلدرچین تازه

-

30 دقیقه پیش

بلدرچین تازه مهیا پروتئین 800 گرمی

-

6 دقیقه پیش

قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوشت شتر مرغ پاک شده

۵۲۹٬۹۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت راسته شترمرغ

۵۵۰٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

راسته شترمرغ

۶۳۰٬۰۰۰

همین حالا

گوشت خورشتی شترمرغ

۵۳۹٬۹۰۰

53 دقیقه پیش

گوشت ران شترمرغ با استخوان

۴۶۰٬۰۰۰

28 دقیقه پیش

گوشت لخم ران شترمرغ

۶۱۰٬۰۰۰

22 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ

۶۱۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت خورشتی شترمرغ

۶۸۵٬۰۰۰

39 دقیقه پیش

گردن شترمرغ

۲۵۹٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ تازه بدون چربی

۷۹۹٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

فیله سه گوش شترمرغ

۸۷۹٬۰۰۰

20 دقیقه پیش

چرخ کرده شترمرغ

۶۸۹٬۰۰۰

32 دقیقه پیش

گردن شترمرغ

۱۹۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای شترمرغ

۵۳۹٬۹۰۰

45 دقیقه پیش

گوشت شتر مرغ پاک شده

۶۶۵٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای شترمرغ

۶۸۵٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

ماهیچه شترمرغ

۷۳۹٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

فیله کمر شترمرغ

۵۹۰٬۰۰۰

20 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ تازه

۷۷۹٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

فیله مغز ران شترمرغ

۵۹۰٬۰۰۰

28 دقیقه پیش

ران شترمرغ بدون استخوان

۶۱۰٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده

۶۰۰٬۰۰۰

23 دقیقه پیش

گردن شترمرغ ( 2 کیلو )

۵۵۰٬۰۰۰

19 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ

۶۸۰٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت فیله شترمرغ

۷۵۰٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گردن شترمرغ کشتار روز

۳۷۵٬۰۰۰

همین حالا

گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی

۴۸۰٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم

۸۶۰٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت ران شتر مرغ (یک کیلو)

۶۷۲٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

فیله گوشت خالص شترمرغ

۹۰۰٬۰۰۰

12 دقیقه پیش

خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف

۸۰۰٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ

-

39 دقیقه پیش

 • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار