قیمت گوشت گوساله، گاو، گوسفند وشتر بعد از پایان تعطیلات | آخرین قیمت امروز ۱۸ شهریور + جدول

تعطیلات تمام شد و حالا ببینیم بازار گوشت قرمز امروز 18 شهریور 1402 چه تغییری کرده و به چه سمت و سویی رفته است.

قیمت گوشت گوساله، گاو، گوسفند وشتر بعد از پایان تعطیلات | آخرین قیمت امروز ۱۸ شهریور + جدول

زندگی رنگی | امروز 18 شهریور بعد از پایان تعطیلات سری به بازار گوشت قرمز زدیم تا از ریز قیمت ها باخبر شویم و آنچه را مشاهده کردیم در 3 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.

اما به طور خلاصه ماجرا از این قرار است:

 • گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی ....................................... ۱٬۰۱۷٬۶۰۰
 • گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی ................................. ۲۵۹٬۵۰۰
 • زبان گوساله ........................................................................................................ ۳۴۰٬۰۰۰
 • گوشت قیمه ای گوساله ...................................................................................... ۵۴۹٬۹۰۰
 • قلم گوساله ............................................................................................................ ۳۹٬۹۰۰
 • فیله گوساله .......................................................................................................... ۸۱۹٬۹۰۰
 • گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم) ..................................................................... ۴۸۶٬۵۰۰
 • سردست گوساله ................................................................................................... ۴۷۰٬۰۰۰
 • راسته گوساله .......................................................................................................... ۶۱۹٬۹۰۰

.

 • گوسفند زنده .................................................................................................................. ۲۳۰٬۰۰۰
 • سر دست گوسفندی ممتاز .............................................................................................. ۵۷۹٬۰۰۰
 • ران گوسفندی ................................................................................................................... ۵۱۰٬۰۰۰
 • ماهیچه گوسفندی ........................................................................................................... ۵۵۰٬۰۰۰
 • گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان ............................................................................ ۹۱۰٬۰۰۰
 • بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) .......................................................................... ۴۸۹٬۰۰۰

.

 • گوشت شتر ............................................................................................................ ۶۷۰٬۰۰۰
 • قلم شتر .................................................................................................................... ۶۵٬۰۰۰
 • گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی) ....................................................... ۶۷۵٬۰۰۰
 • گوشت شتر چرخکردنی ............................................................................................. ۴۸۹٬۰۰۰
 • گوشت خورشتی شتر ............................................................................................... ۵۲۰٬۰۰۰
 • گوشت خورشتی شتر ............................................................................................... ۶۸۰٬۰۰۰
 • راسته بدون استخوان شتر ....................................................................................... ۷۹۹٬۰۰۰

قیمت گوشت گاو و گوساله (جدول قیمت)

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۱۸ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گاو و گوساله

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی

۱٬۰۱۷٬۶۰۰

51 دقیقه پیش

زبان گوساله

۳۴۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

قلم گوساله

۳۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

فیله گوساله

۸۱۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

سردست گوساله

۴۷۰٬۰۰۰

10 دقیقه پیش

گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم)

۴۸۶٬۵۰۰

43 دقیقه پیش

راسته گوساله

۶۱۹٬۹۰۰

53 دقیقه پیش

گوشت نگینی گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

23 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوساله بسته 1 کیلوگرمی

۳۹۲٬۲۰۰

45 دقیقه پیش

قلم گوساله (1کیلوگرم)

۴۵٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

ران گوساله

۴۸۰٬۰۰۰

38 دقیقه پیش

ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

23 دقیقه پیش

استیک کوهان گوساله

۹۵۰٬۰۰۰

12 دقیقه پیش

قلم گوساله

۷۰٬۰۰۰

21 دقیقه پیش

فیله گوساله

۸۰۵٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

کوهان گوساله

۸۰۹٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

گوشت سردست گوساله

۶۶۹٬۰۰۰

21 دقیقه پیش

ران ممتاز گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

29 دقیقه پیش

راسته استیکی گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

18 دقیقه پیش

سبد گوشت قرمز(گوساله)

۲٬۲۸۹٬۰۰۰

41 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

8 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده گوساله

۳۵۰٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

دنبالچه گوساله

۴۱۹٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

قلم گوساله کبابی (گریل)

۷۵٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

راسته گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۶٬۲۴۰

28 دقیقه پیش

فیله گوساله

۷۵۹٬۹۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت بیف استروگانف گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

33 دقیقه پیش

چنجه گوساله ( راسته )

۶۴۹٬۹۰۰

54 دقیقه پیش

سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی

۲٬۶۱۸٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

مغز راسته گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

32 دقیقه پیش

مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال

۶۶۹٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

چنجه گوساله ( فیله)

۸۱۹٬۹۰۰

17 دقیقه پیش

سردست گوساله بدون چربی

۶۴۹٬۰۰۰

همین حالا

خورشتی گوساله

۵۵۰٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

چنجه کوهان گوساله ( دوش کباب )

۹۰۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

سرسینه گوساله

۱۷۹٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۸٬۸۸۰

6 دقیقه پیش

مغز ران گوساله

۵۷۰٬۰۰۰

10 دقیقه پیش

گوشت گوساله خورشتی

۵۴۹٬۹۰۰

53 دقیقه پیش

ران گوساله بدون چربی

۶۵۹٬۰۰۰

همین حالا

ماهیچه گوساله

۵۴۰٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

قلم گوساله

۶۵٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۳٬۶۰۰

7 دقیقه پیش

راسته گوساله

۸۹۹٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

گوشت گوساله چرخ کردنی

۵۳۵٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۳۹٬۱۲۰

54 دقیقه پیش

چرخ کرده گوساله بدون چربی

۶۷۹٬۰۰۰

30 دقیقه پیش

گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۷٬۱۲۰

54 دقیقه پیش

استیک فیله گوساله

۹۳۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوساله

۷۲۹٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

فیله گوساله

۷۶۰٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوساله

۵۴۵٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

13 دقیقه پیش

گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی ا -

۵۳۵٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

گوشت قرمز چرخ‌کرده

۱۲۹٬۷۵۰

11 دقیقه پیش

مغز راسته گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

8 دقیقه پیش

استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا -

۱۴۳٬۲۲۵

39 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

18 دقیقه پیش

چرخ کرده گوساله

۶۲۹٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۱٬۸۰۰

47 دقیقه پیش

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

16 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

35 دقیقه پیش

رولت ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

41 دقیقه پیش

کباب برگ ( گوشت گوساله )

۸۱۰٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت کباب کوبیده

۴۸۳٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

بیفتک گوساله ( فیله )

۸۱۹٬۹۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

8 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی

۳۵۱٬۲۹۶

45 دقیقه پیش

استیک فیله گوساله

۹۶۲٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

گوشت گوساله

۵۷۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

43 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

22 دقیقه پیش

گوشت چرخکرده گوساله ساده

۴۹۷٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان)

۶۴۸٬۰۰۰

43 دقیقه پیش

راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا -

۵۹۹٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۳٬۱۲۰

20 دقیقه پیش

استیک راسته گوساله

۷۹۰٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۲۴٬۴۸۰

49 دقیقه پیش

بیفتک گوساله ( راسته )

۶۴۹٬۹۰۰

همین حالا

گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت

۷۳۹٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

مغز گوساله

۱۷۹٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

چنجه راسته گوساله

۹۲۹٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

بیفتک گوساله کبابی(مرینیت شده)

۷۱۰٬۰۰۰

همین حالا

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

41 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

52 دقیقه پیش

بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی

۱۵۲٬۸۵۵

32 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۱۹٬۵۶۰

26 دقیقه پیش

بیفتک گوساله

۷۴۹٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

18 دقیقه پیش

چنجه فیله گوساله

۹۸۹٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

راسته گوساله

۶۳۵٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

فیله گوساله

۱٬۰۳۹٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۹٬۵۸۴

40 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۶۲٬۲۴۰

41 دقیقه پیش

کباب ذغالی گوشت (کوبیده گوشت)

۴۲۰٬۰۰۰

43 دقیقه پیش

استیک کوهان گوساله مرینت شده

۹۰۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت گوساله

۷۲٬۰۳۰

17 دقیقه پیش

قیمت گوشت گوسفندی(جدول قیمت)

در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۱۸ شهریور را مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشت گوسفندی

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوسفند زنده

۲۳۰٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

گوشت ران گوسفندی پاک شده

۱٬۰۱۹٬۹۰۰

45 دقیقه پیش

سر دست گوسفندی ممتاز

۵۷۹٬۰۰۰

9 دقیقه پیش

گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم)

۴۸۹٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

ران گوسفندی

۵۱۰٬۰۰۰

28 دقیقه پیش

ران ممتاز گوسفندی

۵۹۵٬۰۰۰

همین حالا

ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی

۴۸۷٬۹۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان

۹۱۰٬۰۰۰

همین حالا

ماهیچه گوسفندی

۵۵۰٬۰۰۰

6 دقیقه پیش

بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم)

۴۸۹٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

قلوه گوسفندی

۱۰۹٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

فیله گوسفندی

۸۷۹٬۹۰۰

39 دقیقه پیش

ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی

۴۰۰٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

قلوه گاه پاک شده گوسفندی

۴۰۲٬۰۰۰

47 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم)

۳۶۸٬۵۰۰

14 دقیقه پیش

شقه گوسفندی

۴۲۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

دنبه گوسفندی

۲۸۹٬۹۰۰

50 دقیقه پیش

راسته شاندیزی گوسفندی (مرینیت)

۶۲۹٬۹۰۰

17 دقیقه پیش

چرخ کرده مخلوط

۴۸۸٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

شقه گوسفندی

۵۵۹٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

نیم شقه ران گوسفند

۴۶۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

قلوه گاه گوسفندی

۶۴۹٬۰۰۰

30 دقیقه پیش

قلم گوسفندی

۱۲۰٬۰۰۰

32 دقیقه پیش

گردن گوسفندی

۳۷۰٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

کباب چنجه گوسفندی با دنبه

۷۸۹٬۹۰۰

همین حالا

شیشلیک

۵۶۹٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی

۴۷۹٬۷۰۰

19 دقیقه پیش

سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی

۴۷۹٬۷۰۰

14 دقیقه پیش

دنده کبابی گوسفندی

۴۸۹٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت آبگوشتی گوسفندی

۴۷۹٬۹۰۰

50 دقیقه پیش

گردن گوسفندی ا meat

۴۸۰٬۰۰۰

10 دقیقه پیش

دنبه گوسفند

۳۴۰٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۱۰٬۰۰۰

24 دقیقه پیش

قلوه گاه گوسفندی

۴۲۹٬۹۰۰

20 دقیقه پیش

مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا -

۱۷۳٬۰۶۸

14 دقیقه پیش

دست گوسفند

۶۱۹٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

دنبه

۳۲۲٬۰۰۰

همین حالا

راسته گوسفندی ا meat

۴۸۵٬۰۰۰

32 دقیقه پیش

چنجه گوسفندی

۷۳۵٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

مغز گوسفندی

۱۰۴٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

ماهیچه گوسفندی

۵۹۹٬۹۰۰

21 دقیقه پیش

نیم شقه ران گوسفندی

۶۲۹٬۰۰۰

47 دقیقه پیش

سر دست گوسفندی

۴۷۵٬۰۰۰

28 دقیقه پیش

چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی

۹۵۹٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا -

۶۰۳٬۴۷۷

13 دقیقه پیش

کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۸۷٬۹۰۰

38 دقیقه پیش

دنبه گوسفندی

۴۳۹٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم

۷۱٬۲۵۰

49 دقیقه پیش

استیک فیله مینیون

۹۵۰٬۰۰۰

10 دقیقه پیش

پرده گوسفندی

۱۹۲٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

ماهیچه گوسفندی

۵۸۷٬۰۰۰

همین حالا

سردست گوسفندی

۴۴۰٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

دنبه

۳۷۰٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

راسته با استخوان گوسفند ۱.۳ کیلوگرمی ا -

۶۴۸٬۵۷۰

48 دقیقه پیش

استیک ریب آی با استخوان

۶۶۰٬۰۰۰

53 دقیقه پیش

سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم

۱۰۸٬۲۵۰

55 دقیقه پیش

چرخ کرده مخلوط

۵۴۰٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

کف دست گوسفند

۵۳۰٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

کف دست گوسفندی

۵۳۸٬۰۰۰

22 دقیقه پیش

خورشتی گوسفندی

۷۸۰٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله

۵۵۵٬۰۰۰

10 دقیقه پیش

مرغ چرخکرده

۱۸۹٬۹۰۰

23 دقیقه پیش

گوشت چرخکرده شترمرغ

۵۲۹٬۹۰۰

51 دقیقه پیش

کف دست بدون استخوان گوسفندی

۱٬۱۶۹٬۰۰۰

همین حالا

گردن گوسفندی پاک نشده

۴۸۰٬۰۰۰

13 دقیقه پیش

استیک پانستا ( اسکین پک )

۲۰۴٬۵۰۰

49 دقیقه پیش

تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم

۶۱٬۷۵۰

12 دقیقه پیش

گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا -

۵۸۹٬۲۰۰

39 دقیقه پیش

استیک استریپ لوین کبابی(مرینیت شده)

۷۱۰٬۰۰۰

47 دقیقه پیش

گوشت چرخکرده مخلوط ساده

۴۹۷٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

پروتئین گیاهی چرخ کرده تریشه 400 گرم

۴۳٬۲۲۵

18 دقیقه پیش

تیبون استیک کبابی(مرینیت شده)

۶۸۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

تافومیت چرخ کرده بکر وزن 300 گرم

۱۱۲٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گل ماهیچه گوسفندی

۹۷۹٬۰۰۰

43 دقیقه پیش

تیبون استیک‌گوسفندی

۷۲۰٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

گوشت گوسفند

۳۴۴٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

گردن گوسفندی

۸۸۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

راسته با استخوان گوسفند

۴۶۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

قلم چلویی گوسفندی

۸۲۹٬۰۰۰

همین حالا

گوشت گیاهی چرخکرده (ایرانی) - رسپکت

۹۲٬۰۰۰

12 دقیقه پیش

گوشت گیاهی چرخکرده (فرنگی) - رسپکت

۹۲٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

راسته مغز گوسفند

۷۴۰٬۰۰۰

همین حالا

ماهیچه دست گوسفندی ۸۰۰ گرمی ا -

۴۴۹٬۱۲۰

41 دقیقه پیش

ران گوسفندی ا -

۶۱۸٬۹۰۰

همین حالا

چنجه گوسفندی ( راسته )

۸۵۹٬۹۰۰

43 دقیقه پیش

شقه بره درجه 1 با دنبه

۳٬۴۵۰٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی)

۶۰۰٬۰۰۰

19 دقیقه پیش

چرخکرده عمده 20کیلو

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت قورمه گوسفندی سنتی اصیل پخت با دنبه بره 250 گرمی

۲۰۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر

۱۱۵٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

ران گوسفندی

۴۵۰٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

گوشت شقه کامل گوسفند بره 8 کیلویی

۴٬۳۸۹٬۰۰۰

24 دقیقه پیش

دنبه گوسفندی

۳۰۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

گوشت شقه کامل گوسفندی با دنبه (9.2 کیلو)

۴٬۸۴۰٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوسفندی ارگانیک نیلسون - 1 کیلوگرم

۵۸۴٬۰۰۰

47 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده گوسفندی (1000گرمی) مخصوص کباب

۴۵۰٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

قیمت گوشت شتر(جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت شتر

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

قلم شتر

۶۵٬۰۰۰

41 دقیقه پیش

گوشت شتر

۶۷۰٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

گوشت شتر

۴۸۹٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی)

۶۷۵٬۰۰۰

24 دقیقه پیش

گوشت شتر چرخکردنی

۴۸۹٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

گوشت خورشتی شتر

۵۲۰٬۰۰۰

همین حالا

راسته بدون استخوان شتر

۷۹۹٬۰۰۰

23 دقیقه پیش

گوشت چرخکرده شتر

۶۵۰٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت خورشتی شتر

۶۸۰٬۰۰۰

39 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای شتر

۶۸۰٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

فیله شتر

۱٬۰۲۰٬۰۰۰

12 دقیقه پیش

گوشت شتر (نیم کیلویی)

۲۶۰٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت شتر پاک نشده

۶۲۵٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده گیاهی منجمد فرنگی برند رسپکت 400 گرمی

۷۸٬۲۰۰

6 دقیقه پیش

چرخ کرده شتر

۷۸۹٬۰۰۰

32 دقیقه پیش

چرخ کرده شتر

۴۸۹٬۰۰۰

همین حالا

گوشت شتر ایرانی (یک کیلویی)

۵۵۱٬۰۰۰

39 دقیقه پیش

گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش

-

18 دقیقه پیش

گوشت شتر تازه

-

42 دقیقه پیش

گوشت فیله شتر

-

34 دقیقه پیش

گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی)

-

53 دقیقه پیش

گوشت راسته شتر

-

11 دقیقه پیش

[لازم به ذکر است شما می توانید هر روزآخرین قیمت مواد غذایی را در "اخبار بازار زندگی رنگی" , سرویس قیمت ها ببینید. (این لیست قیمت بر اساس قیمت هایی که وبسایت ترب به عنوان یک فروشگاه اینترنتی مجاز در معرض دید خریداران قرار می دهد تهیه شده است و زندگی رنگی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد)]

 • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار