این زلزله مقارن ساعت ۱۲:۵۱ دقیقه امروز چهارشنبه رخ داد.

زلزله مذکور در عمق هشت کیلومتری زمین و در فاصله ۴۱ کیلومتری بهاباد به وقوع پیوسته است.

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده، این زلزله خسارتی نداشته است.