اخبار اقتصادی

بنزین

این روزها اخبار مربوط به بنزین حاشیه های زیادی ساخته است در ادامه در خصوص سقف برداشت بنزین گزارشی تهیه شده است که می خوانید.

ایران خودرو | فروش ایران خودرو

توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت درباره تعداد عرضه در دور جدید فروش از مسیر سامانه یکپارچه گفت در دور جدید عرضه خودرو در سامانه یاد شده مانند دو…