قیمت سکه | قیمت سکه امروز | قیمت سکه جمعه | قیمت روز سکه

قیمت سکه امروز یکشنبه 21 اسفند ماه 1401 | قیمت سکه صعودی شد

قیمت سکه امروز یکشنبه 21 اسفند ماه 1401 | قیمت سکه صعودی شد

قیمت سکه امروز یکشنبه 21 اسفند ماه 1401 | قیمت سکه صعودی شد

در حال حاضر قیمت سکه امامی چقدر می باشد؟ قیمت سکه امامی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟ آخرین قیمت سکه امروز را اینجا مشاهده کنید. قیمت روز سکه در بازار همراه با جدول و نمودار تغییرات را به طور کامل در این صفحه در دسترس شماست.

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی یکشنبه 21 اسفند 1401

سکه امامی با افزایش ۴.۳۹ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ تومان معامله شد.نیم سکه با افزایش ۴.۸۷ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.ربع سکه با افزایش ۶.۷۵ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.هر سکه گرمی با افزایش ۵.۱۷ درصدی نسبت به ۱۶ روز پیش، ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکههر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۱۳۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۹۸,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۸۳۰۰۰ تومان افزایش، ۹,۹۶۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا با افزایش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۲۹ معامله شد.

قیمت سکه امامی

۱۵ روز پیش سکه امامی مانند ۱۶ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۱۶ روز پیش تا ۲۹,۵۹۴,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 21 اسفند 1401 مصادف با 12 مارچ 2023 - با رشد ۴.۳۹ درصدی به ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

قیمت نیم سکه

ر۱۵ روز پیش نیم سکه مانند ۱۶ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. نیم سکه که ۱۶ روز پیش تا ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 21 اسفند 1401 مصادف با 12 مارچ 2023 - با رشد ۴.۸۷ درصدی به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه

قیمت ربع سکه شاهد افزایش ۶.۷۵ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که ربع سکه که ۱۶ روز پیش تا ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 21 اسفند 1401 مصادف با 12 مارچ 2023 - با رشد ۶.۷۵ درصدی به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی

۱۵ روز پیش هر سکه گرمی مانند ۱۶ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه گرمی که ۱۶ روز پیش تا ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 21 اسفند 1401 مصادف با 12 مارچ 2023 - با رشد ۵.۱۷ درصدی به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

منبع: اقتصاد

 

 

ر

  • لینک کوتاه کپی شد
ارسال نظر

آخرین اخبار