روز پدر 1401

روز پدر 1401 چه تاریخی است؟ | روز پدر 1401 چندشنبه است؟

در روز سیزدهم ماه رجب هر سال روز پدر و روز مرد می باشد و این روز مصادف با روز تولد امام علی (ع) است.

روز پدر 1401 چه تاریخی است؟ | روز پدر 1401 چندشنبه است؟

در روز سیزدهم ماه رجب هر سال روز پدر و روز مرد می باشد. روز پدر مصادف با روز تولد امام علی (ع) است. روز پدر در سال 1401 قرار گرفته در روز شنبه 15 بهمن سال 1401، مصادف با 13 رجب تولد اولین امام شییعیان امام علی (ع) است. روز پدر بزرگداشت پدرهایی که با تمام توان سعی می کنندد بهترین امکانات را برای فرزندان مهیا کنند است.

روز پدر 1401 چه تاریخی است؟ 

روز پدر در تقویم سال 1401 روز شنبه می باشد. بنابراین برای آن دسته از کسانی که می خواهند بدانند در سال 1401 تولد حضرت علی (ع) چندشنبه است؟ باید بگویم ولادت امام علی روز شنبه است .

تقویم روز پدر در سال 1401

تاریخ شمسی روز پدر 1401 : شنبه 15 بهمن 1401

4 February 2023 : تاریخ میلادی روز پدر

تاریخ قمری روز پدر : 13 رجب 1444

  • لینک کوتاه کپی شد
اخبار مرتبط
ارسال نظر

آخرین اخبار