تیم ملی بلژیک که در جام جهانی 2018 با شکست انگلیس به مقام سوم رسیده بود در اولین گام در خود در رقابت های 2022 به مصاف کانادا رفت و با تک گل میچی باتشوایی پیروز شد.

دیدار نخست این گروه میان مراکش و کرواسی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

میچی باتشوایی بلژیک جام جهانی 2022

بلژیک کانادا جام جهانی 2022

تیری آنری روبرتو مارتینس جام جهانی 2022

بلژیک کانادا جام جهانی 2022 تیم ملی بلژیک تیم ملی کانادا

 

کاراسکو بلژیک کانادا جام جهانی 2022

تیبو کورتوا جام جهانی 2022

تیم ملی کانادا جام جهانی 2022

تیم ملی بلژیک جام جهانی 2022

روبرتو مارتینس جام جهانی 2022

داوران زن جام جهانی 2022

 

هواداران جام جهانی 2022

هواداران جام جهانی 2022

هواداران جام جهانی 2022

هواداران جام جهانی 2022

هواداران جام جهانی 2022

 

 

بلژیک کانادا جام جهانی 2022 آلفونسو دیویس

بلژیک کانادا جام جهانی 2022 آلفونسو دیویس

بلژیک کانادا جام جهانی 2022 تیبو کورتوا

تیبو کورتوا بلژیک کانادا جام جهانی 2022 تیم ملی بلژیک تیم ملی کانادا