معنی تجاوز جنسی برقراری رابطه جنسی و یا هر نوع عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل بوده و آسیب های روحی و روانی بسیاری به فرد قربانی وارد می کند تا حدی که بسیاری از آن ها دست به خودکشی می زنند.تجاوز جنسی یکی از جرم های بسیار جدی بوده که روزانه در بسیاری از نقاط جهان رخ می دهد. تجاوز اغلب توسط مردان به زنان رخ داده اما علیه کودکان و مردان نیز رخ می دهد. 

 

دختر جوان وقتی برای انجام «تتو» به خانه مرد جوان رفت، نمی‌دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است.

مرد جوان به نام حمید پیشنهاد داد که اگر به عنوان مدل به خانه‌اش بروم هیچ هزینه‌ای برای تتو از من نخواهد گرفت. او ادامه داد: با پیشنهاد مرد تتوکار راهی خانه‌اش شدم اما به محض ورود حمید در را بست و مرا کتک زد و مورد آزار و اذیت قرار داد.

تجاوز

او مرا در خانه‌اش حبس کرد و بعد از چند ساعت وقتی حالم بد شده بود، مرا سوار خودرو کرده و در خیابان رهایم کرد. رهگذران مرا نیمه‌هوش در کنار خیابان دیده  و به بیمارستان انتقال دادند. با شکایت دختر جوان مشخص شد متهم هم صفحه اینستاگرامش را بسته و هم تلفن همراهش را خاموش کرده است. بنابراین پرونده‌ای در شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس حمیدرضا رستمی دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد